سامانه ترفیع  Members  
 
 
 

نحوه ورود اعضاء به سامانه
اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه گیلان ( رسمی ، پیمانی ، طرح سربازی) با استفاده از کد ملی به عنوان کد کاربری سامانه می توانند به بخش کاربری سامانه ورود پیدا کرده و نسبت به تکمیل و ارسال پرونده ترفیع اقدام نمایند.
ورود اعضای هیأت علمی به سامانه
شماره کاربری ( کدملی) :
رمز ورود :
عبارت مقابل را وارد نمایید : *