سامانه ترفیع  Members  
 
 
 
 
اعلانات
تصویب دستور العمل اجرایی پایه تشویقی توسط هیأت امنای دانشگاه گیلان
شیوه نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی در جلسه مورخ 16 / 12 / 95 هیأت امنای دانشگاه گیلان به تصویب رسید . برای دریافت این شیوه نامه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.
 
 دانلود شیوه نامه پایه تشویقی