سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


نحوه ورود داوطلبان استعدادهای درخشان به سامانه

داوطلبان پذیرش بدون آزمون در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری برای ثبت نام و تکمیل پرونده بایستی از طریق ورود به بخش داوطلبان سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه گیلان اقدام نمایند.

اگر تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اید، می توانید ابتدا ثبت نام اولیه نموده و کد پیگیری ورود به سامانه را دریافت نمایید.

ثبت نام اولیهورود به سامانه
در حال حاضر امکان ورود به سامانه برای داوطلبان غیر فعال می باشد.