سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
معرفی دوره های قابل ثبت نام در سامانه آزمون و مصاحبه دانشگاه گیلان

سامانه آزمون و مصاحبه دانشگاه گیلان با هدف تسهیل و الکترونیکی کردن فرایندهای مرتبط با ثبت نام داوطلبان در دوره های مختلف دانشگاه طراحی و اجرا گردیده است. در حال حاضر فرایندهای ثبت نام معرفی شده زیر در این سامانه موجود می باشد.

1- فرایند ثبت نام داوطلبان مرحله دوم آزمون دوره دکتری

2- فرایند ثبت نام داوطلبان پذیرش بدون آزمون در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از شرایط پذیرش استعدادهای درخشان

3- فرایند ثبت نام داوطلبان شرکت در المپیاد علمی دانشجویی

4- فرایند ثبت نام داوطلبان پذیرش بدون آزمون در برخی از کد رشته های کارشناسی