سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات المپیاد دانشجویی
تسهیلات شرکت در المپیادها علمی و دانشجویی

الف) دانشجویانی که در آزمون غیرمتمرکز منطقه 2 حائز رتبه 1 تا 5 شوند از طرف دانشگاه به ترتیب رتبه کسب شده مورد تشویق مادی و معنوی قرار می‏ گیرند.

ب) دانشجویانی که در آزمون متمرکز رتبه بین 1 تا 15 را کسب نمایند از طرف دانشگاه تشویقی دریافت می‌کند.
- تبصره 1: مبلغ مورد تشویق هر ساله توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین می‏ گردد.