سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
اطلاع رسانی برای پذیرش بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی 99-98

    دانشگاه گیلان در نظر دارد براساس آیین نامه های موجود وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طریق بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) از بین داوطلبان حائز شرایط در مقطع "کارشناسی ارشد" (دانشجویانی که تا 98/06/31 دانش آموخته می شوند) و  در مقطع "دکتری" (دانشجویانی که تا 98/06/31 دانش آموخته شوند یا دانش آموختگانی که بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد)  دانشجو پذیرش نماید. نحوه پذیرش و زمان ثبت نام از طریق "سامانه دفتر استعدادهای درخشان" دانشگاه گیلان، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.