سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات المپیاد دانشجویی
نحوه تکمیل پرونده شرکت در المپیاد دانشجویی

الف) دانشجوی حائز شرایط در سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه  ثبت نام می نمایند.

ب) کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه پروندهای متقاضیان را  بررسی و در صورت داشتن شرایط آنان را به گروه آموزشی مربوطه ارسال می نماید. 

ج) گروه آموزشی مربوطه با در نظر گرفتن معدل و سایر شرایط که توسط شورای آموزشی دانشگاه تصویب شده 5 نفر را به عنوان نفرات اصلی و 3 نفر را هم به عنوان نفرات ذخیره انتخاب می‏ نماید.

د) معاون آموزشی دانشکده مربوطه پس از بررسی ضوابط و نحوه انتخاب دانشجویان نسبت به تایید دانشجویان انتخاب شده اقدام می‏ کند.

هـ) دفتر استعداد درخشان در موعد مقرر به دانشجویان منتخب جهت شرکت در المپیاد غیرمتمرکز اطلاع‏ رسانی می‏ کند و برای دانشجویان اعزامی کارت شرکت صادر می‏ نماید.

متقاضیان بایستی ابتدا نسبت به ثبت نام اولیه در سامانه  اقدام نموده و با  "ورود به بخش داوطلبان " نسبت به تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام نمایند.

 داوطلبان در بخش پرونده الکترونیکی بایستی اطلاعات زیر را ثبت نموده و مدارک مورد نیاز را به صورت تصویر اسکن شده ارسال نمایند.

اطلاعات شخصی

ثبت اطلاعات شخصی و شناسنامه ای ، آدرس و شماره تلفن

۱- ارسال تصویر اسکن شده عکس پرسنلی

۲- ارسال تصویر اسکن شده کارت ملی

اطلاعات تحصیلی 

ثبت اطلاعات تحصیلی شامل وضعیت تحصیل ، دانشگاه ، رشته ، تعداد نیمسال و تعداد واحد گذرانده ، معدل ، رتبه کسب شده تا پایان نیمسال گذرانده، تعداد دانشجویان ورودی دوره ، تاریخ شروع و پایان تحصیلی

ارسال مدارک تحصیلی شامل : 

۱- تصویر اسکن شده ریز نمرات کارشناسی

  توجه:

صرفاً آندسته از متقاضیانی که جزء ده نفر برتر در سال چهارم و پنج نفر برتر در سال سوم از دانشجویان (به استثنای دانشجویان دانشکده علوم ریاضی) دانشگاه گیلان باشند مجاز به ثبت نام در سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه جهت شرکت در آزمون المپیاد غیرمتمرکز هستند.