سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات المپیاد دانشجویی
نکات قابل توجه جهت شرکت در آزمون ( زمان اعزام و برگزاری )

زمان اعزام: ساعت 10 صبح چهارشنبه 99/01/20                    مکان اعزام: ایستگاه دانشگاه گیلان- روبروی مصلی 

زمان  برگزاری آزمون : پنجشنبه 99/01/21 الی جمعه 99/01/22       محل برگزاری آزمون : دانشگاه مازندران- بابلسر