سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات پذیرش بدون آزمون کارشناسی
پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در دانشگاه گیلان

به اطلاع داوطلبان  آزمون سراسری سال 1398 می رساند ، پذیرش رشته های ذیل در دانشگاه گیلان بر اساس سوابق تحصیلی ( بدون آزمون ) می باشد:

دانشکده علوم رشته های : فیزیک شبانه / زیست شناسی گیاهی روزانه و شبانه/ زیست شناسی دریا روزانه و شبانه

دانشکده علوم کشاورزی رشته های : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی باغبانی روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی خاک روزانه و شبانه/ علوم دامی روزانه و شبانه

دانشکده منابع طبیعی  رشته های: علوم و مهندسی جنگل روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی شیلا ت روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی محیط زیست روزانه و شبانه/ مهندسی طبیعت روزانه و شبانه

دانشکده علوم انسانی رشته های : زبان روسی روزانه/ علوم قرآن و حدیث شبانه

لینک ثبت نام در سامانه سازمان سنجش