سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

 
اعلانات
فرایند بارگذاری صورتجلسه مصاحبه(مهم)

بدین وسیله به اطلاع مدیران محترم گروه ها می رساند پس از تایید لیست نمره مصاحبه و نمرات پژوهشی لازم است براساس توضیحات ذیل نسبت به تایید لیست نمرات کل و بارگذاری صورتجلسه مصاحبه  هر کد رشته محل در سامانه اقدام نمایند:


1- مدیر گروه از بخش امتیازدهی،پس از ثبت و تأیید لیست نمرات مصاحبه و لیست نمرات پژوهشی ، امکان دسترسی به لیست نمره کل را دارد. 
2- ابتدا می بایست مدیر گروه در لیست نمره کل،  عدد حدنصاب نمره ارزیابی را ثبت نموده و اگر اعضای گروه مصاحبه کننده قبلا ثبت نشده باشند، این اسامی را در لیست نمره کل ثبت و ذخیره نماید. 
3- در صورت تأیید لیست نمره مصاحبه و نمره پژوهشی، سامانه به صورت خودکار نمره کل را محاسبه نموده و از لیست نمره کل می توان (لیست قابل چاپ) را دریافت نمود. 
4- مدیر گروه لازم است لیست قابل چاپ را که در آن تمامی مشخصات و نمرات داوطلبان ثبت شده را دریافت نموده و پس از چاپ به امضای اعضای گروه مصاحبه کننده برساند. 
5- پس از تایید لیست نمرات کل توسط اعضای گروه مصاحبه کننده و امضای ایشان، این لیست اسکن شده و به صورت فایل (JPG یا PDF ) به عنوان صورتجلسه مصاحبه در لیست نمره کل آپلود شود. 
6- مدیر گروه در خاتمه لیست نمره کل را تأیید نموده و فرایند از نظر اقدامات لازم برای مدیر گروه به اتمام می رسد. 
7- لازم است لیست نمره کل پس از تایید مدیر گروه و سپس بارگذاری صورتجلسه، از سوی مسئول دانشکده تأیید شود. 
8- در هر مرحله پس از تأیید تثبیت لیست های نمره ، رفع تثبیت و اعمال تغییرات، منحصرا پس از مکاتبه رسمی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و طرح در شورای آزمون امکان پذیر می باشد.