سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
معرفی مرحله دوم آزمون دوره دکتری

داوطلبان پذیرش در دوره های دکتری تخصصی که قبلا در  آزمون متمرکز سازمان سنجش شرکت نموده و مجاز به انتخاب برخی از کد رشته های دانشگاه گیلان شده اند، پس از معرفی از سوی سازمان سنجش به دانشگاه ، می توانند با ورود به سامانه و تکمیل پرونده، در مرحله دوم آزمون دکتری که شامل ارزیابی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری، مصاحبه و سنجش علمی است شرکت نمایند.

شرایط پذیرش

نحوه ارزیابی تخصصی

نحوه ثبت نام

نحوه تکمیل پرونده

رشته ها و تاریخ مصاحبه

تاریخ های مهم

ورود داوطلبان به سامانه