سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
پذیرش بدون آزمون در برخی از کد رشته های کارشناسی

در تعدادی از کد رشته های دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو بدون آزمون و به روش متمرکز و منحصراَ بر اساس معدل کتبی دیپلم انجام می شود.

کد رشته های کارشناسی بدون آزمون و قابلیت ثبت نام و تکمیل پرونده داوطلبان پذیرش در این کد رشته ها به زودی در این سامانه قابل دسترس خواهد بود.