سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از شرایط استعدادهای درخشان

داوطلبانی که واجد شرایط آیین نامه استعدادهای درخشان هستند می توانند جهت پذیرش بدون آزمون در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده اقدام نماید.

در حال حاضر سامانه اختصاصی استعدادهای درخشان فعال است و برای سال 1398 از طریق آن سامانه ثبت نام و تکمیل پرونده انجام می شود. در آینده ای نزدیک خدمات سامانه استعدادهای درخشان از طریق این سامانه ارائه خواهد شد.

سامانه مدیریت استعدادهای درخشان