سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه گیلان از طریق آزمون نیمه متمرکز سال 1398

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری سال 1397 می رساند دانشگاه گیلان در نظر دارد در مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1398  از بین پذیرفته شدگان واجد شرایط در مرحله آزمون کتبی متمرکز، از طریق بررسی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشجو پذیرش نماید.

داوطلبان می بایست درصورت احراز تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398و پس از مطالعه شرایط و نحوه پذیرش، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

شرایط پذیرش

نحوه ارزیابی تخصصی

نحوه ثبت نام

نحوه تکمیل پرونده

رشته ها و تاریخ مصاحبه

تاریخ های مهم

ورود داوطلبان به سامانه