ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات

رشته های تحصیلی دارای پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در سال 1397

ردیفکد رشته محلگروه آموزشیرشتهگرایشدورهتاریخ مصاحبه
12377 شیمی شيميشيمي فيزيك روزانه 10 و 11 تیر (9 صبح)
پذیرش داوطلبان و تشکیل پرونده ساعت 8 صبح آغاز می شود. داوطلبان بایستی مدارک سوابق تحصیلی و مستندات آموزشی و پژوهشی را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
22401 شیمی شيميشيمي فيزيك پردیس خودگردان 10 و 11 تیر (9 صبح)
پذیرش داوطلبان و تشکیل پرونده ساعت 8 صبح آغاز می شود. داوطلبان بایستی مدارک سوابق تحصیلی و مستندات آموزشی و پژوهشی را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
32432 شیمی شيميشيمي الي روزانه 10 و 11 تیر (9 صبح)
پذیرش داوطلبان و تشکیل پرونده ساعت 8 صبح آغاز می شود. داوطلبان بایستی مدارک سوابق تحصیلی و مستندات آموزشی و پژوهشی را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
42468 شیمی شيميشيمي الي پردیس خودگردان 10 و 11 تیر (9 صبح)
پذیرش داوطلبان و تشکیل پرونده ساعت 8 صبح آغاز می شود. داوطلبان بایستی مدارک سوابق تحصیلی و مستندات آموزشی و پژوهشی را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
52500 شیمی شيميشيمي تجزيه روزانه 10 و 11 تیر (9 صبح)
پذیرش داوطلبان و تشکیل پرونده ساعت 8 صبح آغاز می شود. داوطلبان بایستی مدارک سوابق تحصیلی و مستندات آموزشی و پژوهشی را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
62563 شیمی شيميشيمي معدني روزانه 10 و 11 تیر (9 صبح)
پذیرش داوطلبان و تشکیل پرونده ساعت 8 صبح آغاز می شود. داوطلبان بایستی مدارک سوابق تحصیلی و مستندات آموزشی و پژوهشی را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
72682 زیست شناسی بيوشيمي روزانه 11 و 12 تیر (از ساعت 9 صبح)
پذیرش از ساعت 8:30 لغایت 14
82689 زیست شناسی بيوشيمي پردیس خودگردان 11 و 12 تیر (از ساعت 9 صبح)
پذیرش از ساعت 8:30 لغایت 14
92988 زیست شناسی زيست شناسي درياجانوران دريا روزانه 11 و 12 تیر (از ساعت 9 صبح)
پذیرش از ساعت 8:30 لغایت 14
103019 فیزیک فيزيكذرات بنیادی و نظریه میدان ها روزانه 11 و 12 تیر (روز دوشنبه ساعت 14- روز سه شنبه ساعت 9 صبح)
113176 فیزیک فيزيكذرات بنیادی و نظریه میدان ها پردیس خودگردان 11 و 12 تیر (روز دوشنبه ساعت 14- روز سه شنبه ساعت 9 صبح)
123040 فیزیک فيزيكاپتیک و لیزر روزانه 11 و 12 تیر (9 صبح دوشنبه و 9 صبح سه شنبه)
133180 فیزیک فيزيكاپتیک و لیزر پردیس خودگردان 11 و 12 تیر (9 صبح دوشنبه و 9 صبح سه شنبه)
143121 فیزیک فيزيكهسته اي روزانه 11 و 12 تیر (9 صبح دوشنبه و 9 صبح سه شنبه)
153083 فیزیک فيزيكماده چگال روزانه 11 و 12 تیر (9 صبح دوشنبه و 9 صبح سه شنبه)
163184 فیزیک فيزيكفيزيك پلاسما پردیس خودگردان 11 و 12 تیر (9 صبح دوشنبه و 9 صبح سه شنبه)
173190 فیزیک فیزیکماده چگال پردیس خودگردان 11 و 12 تیر (9 صبح دوشنبه و 9 صبح سه شنبه)
183057 فیزیک فيزيكفيزيك پلاسما روزانه 11 و 12 تیر (9 صبح دوشنبه و 9 صبح سه شنبه)
193199 فیزیک فيزيكهسته اي پردیس خودگردان 11 و 12 تیر (9 صبح دوشنبه و 9 صبح سه شنبه)
203798 مکانیک جامدات مهندسي مكانيكطراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات روزانه 24 و 25 تیر (8 صبح)
روز مصاحبه بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است: الف تا ع روز یکشنبه 24 تیر غ تا ی روز دوشنبه 25 تیر محل مصاحبه: آزمایشگاه رباتیک واقع در دانشکده فنی
213833 مکانیک جامدات مهندسي مكانيكطراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات پردیس خودگردان 24 و 25 تیر (8 صبح)
روز مصاحبه بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است: الف تا ع روز یکشنبه 24 تیر غ تا ی روز دوشنبه 25 تیر محل مصاحبه: آزمایشگاه رباتیک واقع در دانشکده فنی
223559 مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه پردیس خودگردان 29 خرداد (9 صبح)
233531 مهندسی عمران مهندسي عمرانسازه روزانه 29 خرداد (9 صبح)
243601 مهندسی عمران مهندسي عمرانژئوتكنيك روزانه 29 خرداد (9 صبح)
253431 مهندسی برق مهندسي برققدرت روزانه 30 , 31 تیر
زمان مصاحبه داوطلبان ( بر اساس حرف اول نام خانوادگی) : الف ب پ ت ث ج چ : شنبه 30 تیر ساعت 9 تا 13 ، ح خ د ذ ر ز س ش : شنبه 30 تیر ساعت 14 تا 17 ، ص ض ط ظ ع غ ف ق : یکشنبه 31 تیر ساعت 9 تا 13 ، ک گ ل م ن و ه : یکشنبه 31 تیر ساعت 14 تا 17
264336 مهندسی شیمی مهندسي شيميفرایندهای جداسازی روزانه 28 خرداد و 3 تیر (ساعت 9 صبح)
274416 مهندسی نساجی مهندسي نساجيشيمي نساجي و علوم الياف روزانه 10 و 11 تیر (9 الی 12، 14 الی 16)
284850 زراعت و اصلاح نباتات ژنتيك و به نژادي گياهي روزانه 12 خرداد (9)
به همراه داشتن کارت ملی-کارت مصاحبه و مستندات آموزشی و پژوهشی
294884 زراعت و اصلاح نباتات اگرو تکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه 19 خرداد
به همراه داشتن کارت ملی-کارت مصاحبه و مستندات آموزشی و پژوهشی
304496 علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني روزانه 19 خرداد (مصاحبه افرادی که تاخیر داشتند ساعت 11 روز دوشنبه 28 خردادماه)
داوطلبین باید مستندات پژوهشی را همراه داشته باشند.
314526 علوم باغبانی علوم و مهندسي باغبانيفيزيولوژي توليد و پس ازبرداشت گياهان باغباني پردیس خودگردان 19 خرداد (مصاحبه افرادی که تاخیر داشته اند روز دوشنبه 28 خردادماه ساعت 11 صبح)
داوطلبین باید مستندات پژوهشی را همراه داشته باشند.
324641 علوم خاک مديريت منابع خاك روزانه 8 خرداد (8:30)
334726 علوم دامی علوم دامیتغذيه طیور روزانه 19 خرداد (9)
به همراه داشتن کارت ملی-کارت مصاحبه و مستندات آموزشی و پژوهشی
344706 علوم دامی علوم دامیژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه 19 خرداد (9)
به همراه داشتن کارت ملی-کارت مصاحبه و مستندات آموزشی و پژوهشی
354962 بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزي روزانه 9 خرداد (8:30)
(مصاحبه با تأخیر : 23 خرداد)
به همراه داشتن کارت ملی و مستندات پژوهشی
364974 بیوتکنولوژی کشاورزی بيوتكنولوژي كشاورزي پردیس خودگردان 9 خرداد (8:30)
(مصاحبه با تأخیر : 23 خرداد)
به همراه داشتن کارت ملی و مستندات پژوهشی
372016 روابط بین الملل روابط بین الملل نوبت دوم 10 تیر
(مصاحبه با تأخیر : 12 تیر)
382000 روابط بین الملل روابط بين الملل روزانه 10 تیر
(مصاحبه با تأخیر : 12 تیر)
391029 زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسي روزانه 9 تیر (شنبه 9 تیر ساعت: 9-19 و دوشنبه 11تیر ساعت:9-19)
(مصاحبه با تأخیر : 11 تیر)
401069 زبان و ادبیات فارسی زبان وادبيات فارسي نوبت دوم 9 تیر (شنبه ساعت 9-19 و دوشنبه ساعت 9-19)
(مصاحبه با تأخیر : 11 تیر)
412779 ریاضی محض رياضيجبر روزانه 31 تیر
422820 ریاضی محض رياضياناليز روزانه 31 تیر
432847 ریاضی محض رياضيهندسه - توپولوژي روزانه 31 تیر
442933 ریاضی کاربردی رياضي كاربردياناليزعددي روزانه 31 تیر
455053 علوم جنگل علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل پردیس خودگردان 13 خرداد (10:00)
(مصاحبه با تأخیر : 4 تیر)
465048 علوم جنگل علوم و مهندسي جنگلمديريت جنگل روزانه 13 خرداد (10:00)
(مصاحبه با تأخیر : 4 تیر)
475056 علوم جنگل علوم و مهندسي جنگلعمران و بهره برداري جنگل روزانه 5 خرداد (10 صبح)
(مصاحبه با تأخیر : 4 تیر)
485064 علوم جنگل علوم و مهندسي جنگلعلوم زيستي جنگل روزانه 7 خرداد (10:00)
(مصاحبه با تأخیر : 4 تیر)
495094 شیلات علوم و مهندسی شیلاتفراوری محصولات شیلاتی روزانه 13 خرداد (9 صبح)
(مصاحبه با تأخیر : 4 تیر)
505077 شیلات علوم و مهندسی شیلاتتکثیر و پرورش آبزیان روزانه 13 خرداد (9 صبح)
(مصاحبه با تأخیر : 4 تیر)
515082 شیلات علوم و مهندسی شیلاتبوم شناسی آبزیان روزانه 13 خرداد (9 صبح)
(مصاحبه با تأخیر : 4 تیر)
525009 گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزي روزانه 12 خرداد (9)
به همراه داشتن کارت ملی، کارت مصاحبه و مستندات آموزشی و پژوهشی-مکان:گروه گیاهپزشکی
535021 گیاه پزشکی حشره شناسي كشاورزي پردیس خودگردان 12 خرداد (9)
به همراه داشتن کارت ملی، کارت مصاحبه و مستندات آموزشی و پژوهشی-مکان:گروه گیاهپزشکی
545035 گیاه پزشکی بيماري شناسي گياهي روزانه 19 خرداد
به همراه داشتن کارت ملی-کارت مصاحبه و مستندات آموزشی و پژوهشی
551490 علوم اجتماعی جامعه شناسيجامعه شناسي فرهنگي روزانه نام خانوادگی از الف تا ص روز شنبه 16 تیر و از ض تا ی روز یکشنبه 17 تیر (از 8 صبح)
(مصاحبه با تأخیر : 19 تیر)
563859 دینامیک، کنترل و ارتعاشات مهندسي مكانيكطراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل و ارتعاشات روزانه 24 و 25 تیر (روز 24 تیر ماه: 8 صبح ؛ روز 25 تیر ماه: 9 صبح)
573881 دینامیک، کنترل و ارتعاشات مهندسي مكانيكطراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل و ارتعاشات پردیس خودگردان 24 و 25 تیر (روز 24 تیر ماه: 8 صبح ؛ روز 25 تیر ماه: 9 صبح)
583916 تبدیل انرژی مهندسي مكانيكتبديل انرژي روزانه 24 و 25 تیر (8 صبح 24 تیرماه)
593951 تبدیل انرژی مهندسي مكانيكتبديل انرژي پردیس خودگردان 24 و 25 تیر (9 صبح 24 تیرماه)
601836 روان شناسی روان شناسی روزانه 6 تیر
(مصاحبه با تأخیر : 9 تیر)
611851 روان شناسی روان شناسی نوبت دوم 6 تیر
(مصاحبه با تأخیر : 9 تیر)
622039 مدیریت مدیریت بازرگانیمدیریت سیاست گذاری بازرگانی روزانه 11 تیر
(مصاحبه با تأخیر : 13 تیر)
632112 مدیریت مدیریت صنعتیتولید و عملیات روزانه 11 تیر
(مصاحبه با تأخیر : 13 تیر)
645157 معماری معماریفناوری معماری بورس اعزام خارج 19 خرداد (10 صبح)
حضور کلیه متقاضیان برای مصاحبه از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۹ خرداد ماه الزامی است. متقاضیان مدارک کامل درج شده در سامانه را به همراه داشته باشند.
655182 شهرسازی شهرسازیطراحی شهری بورس اعزام خارج 9 خرداد (صبح ساعت 9 تا 13 ظهر)
مصاحبه خانم بداغیان روز دوشنبه 25 تیرماه ساعت 9 صبح