ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 تاریخ های مهم

 

تاریخ ثبت نام و تکمیل پرونده :  از روز جمعه مورخ 96/08/19 لغایت یکشنبه مورخ 96/08/21  

 

 تاریخ صدور کارت ورود به جلسه مصاحبه: 

کارت ورود به جلسه یک روز قبل از تاریخ مصاحبه  از طریق همین سامانه قابل دریافت و چاپ می باشد.

 

تاریخ مصاحبه   :  طبق برنامه زمانی اعلام شده دربخش رشته های تحصیلی (درصورت تغییر تاریخ مصاحبه، مراتب به صورت اطلاعیه در صفحه اصلی سامانه درج می گردد)

زمان و مکان مصاحبه در کارت شرکت در مصاحبه درج خواهد شد.

به همراه داشتن اصل مدارک پرونده الکترونیکی در روز مصاحبه الزامی است.

 

 

اعلام نتایج:   نتایج از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.