ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 تاریخ های مهم

 

تاریخ ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه :  از روز جمعه مورخ 97/03/4 تا ۷۲ ساعت قبل از روز برگزاری  مصاحبه(طی روزهای اداری) 

داوطلبان کد رشته محل های ۲۴۴۲ (*عمران وبهره برداری جنگل) و ۲۴۴۳ (علوم زیستی جنگل) حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۳/۰۵ فرصت دارند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.


 

 تاریخ صدور کارت ورود به جلسه مصاحبه: 

کارت ورود به جلسه یک روز قبل از تاریخ مصاحبه  از طریق همین سامانه قابل دریافت و چاپ می باشد.

 

تاریخ مصاحبه :  طبق برنامه زمانی اعلام شده دربخش رشته های تحصیلی (درصورت تغییر تاریخ مصاحبه، مراتب به صورت اطلاعیه در صفحه اصلی سامانه درج می گردد)

زمان و مکان مصاحبه در کارت شرکت در مصاحبه درج خواهد شد.

به همراه داشتن اصل مدارک پرونده الکترونیکی به همراه پرینت فیش واریزی و پرینت کارت شرکت در جلسه ارزیابی سوابق، در روز مصاحبه الزامی است.

 

 

اعلام نتایج:   نتایج از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.