ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 1) اطلاعیه گروه زبان و ادبیات فارسی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه
 بدین وسیله به اطلاع داوطلبان رشته زبان و ادبیات فارسی می رساند، زمان مصاحبه تغییر یافته و در تاریخ 96/08/22 برگزار نمی شود. تاریخ مصاحبه رشته محل یادشده متعاقبا از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.