ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 12- اطلاعیه گروه زبان و ادبیات فارسی درخصوص فراهم کردن فرصت شرکت در مصاحبه برای داوطلبان غایب

    بدین وسیله به اطلاع داوطلبان رشته زبان و ادبیات فارسی می رساند پیرو برگزاری مصاحبه مرحله دوم آزمون دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 96/04/24؛ نظر به درخواست تعدادی از داوطلبان غایب مبنی بر فراهم نمودن فرصتی دیگر برای انجام مصاحبه، مقرر گردید مصاحبه این افراد در تاریخ 96/04/28 انجام شود.

ضمنا این تاریخ آخرین فرصت خواهد بود و داوطلبان در صورت عدم مراجعه در تاریخ مذکور، حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.