ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 10) اطلاعیه گروه شیمی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه

بدین وسیله تاریخ جدید برگزاری مصاحبه و بررسی سوابق گروه شیمی(رشته های شیمی آلی-شیمی معدنی-شیمی تجزیه و شیمی فیزیک) در آزمون دکتری سال 1396 به شرح زیر اعلام می گردد: 

 

رشته گرایش های شیمی آلی و شیمی معدنی روز دوشنبه مورخ 96/4/26
رشته گرایش های شیمی تجزیه و شیمی فیزیک روز سه شنبه مورخ   4/27/ 96 
 
شروع مصاحیه از ساعت 9 صبح