ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 9) اطلاعیه گروه علوم سیاسی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه

بدین وسیله تاریخ جدید مصاحبه دکتری گروه علوم سیاسی(رشته روابط بین الملل) به شرح ذیل اعلام می گردد. 

داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (ز) روز 12 تیر

داوطلبان با حرف اول نام خانوادگی (ژ) تا (ی) روز 13 تیر

شروع مصاحبه از ساعت 8 صبح