ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 نحوه ثبت نام

داوطلبانی که در سامانه سازمان سنجش انتخاب رشته نموده اند و در یک یا چند کد رشته محل از دانشگاه گیلان معرفی شده اند ، می توانند وارد سامانه پذیرش دانشجوی دانشگاه گیلان شده و نسبت به تکمیل پرونده و ثبت نام اقدام نمایند.

مراحل ثبت نام در 5 مرحله و به صورت زیر انجام می شود : 

 

1- از قسمت (( داوطلبان )) در بالای این صفحه می توانید وارد صفحه ورود داوطلبان به سامانه شده و با کد ملی و  شماره پرونده سازمان سنجش(کد هفت رقمی) یا شماره داوطلبی (کد شش رقمی) به این سامانه ورود پیدا کنید.

2- پس از ورود به سامانه نسبت به انتخاب کد رشته محل مورد نظر اقدام نمایید.

3- نسبت به پرداخت مبلغ هزینه ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان اقدام نمایید.

4- نسبت به تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام شود.

5- پرونده الکترونیکی را جهت بررسی و ارزیابی گروه های آموزشی تأیید نمایید.