ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 7) اطلاعیه گروه مهندسی شیمی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه

بدین وسیله تاریخ جدید مصاحبه دکتری گروه مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ 96/4/19 از ساعت 9 صبح در محل دانشکده فنی دانشگاه گیلان اعلام می گردد.