ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 4) اتمام مهلت ثبت نام داوطلبان گروه جنگلداری

 
 به اطلاع داوطلبان محترم گروه جنگلداری(رشته محل های مدیریت  جنگل، عمران و بهره برداری جنگل و علوم زیستی جنگل) می رساند با توجه به تاریخ برگزاری مصاحبه و بررسی سوابق (13 خرداد ماه) مهلت ثبت نام تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1396/03/10 خاتمه می یابد.
داوطلبانی که ثبت نام و پرداخت اینترنتی خود را کامل نموده اند، می توانند از ظهر روز پنج شنبه مورخ 1396/03/11 نسبت به  دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه اقدام نمایند.