ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 3) اطلاعیه گروه زیست شناسی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه

بدین وسیله تاریخ جدید برگزاری مصاحبه و بررسی سوابق گروه زیست شناسی(رشته گرایش های بیوشیمی، سیستماتیک گیاهی و زیست شناسی دریا-جانوران دریا) در آزمون دکتری سال 1396 به شرح زیر اعلام می گردد. 

 

 تاریخ جدید: روز یکشنبه 1396/04/11 ساعت 9 الی 13