ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 2) اطلاعیه گروه زبان و ادبیات فارسی درخصوص تاریخ جدید مصاحبه

بدین وسیله تاریخ جدید برگزاری مصاحبه و بررسی سوابق گروه زبان و ادبیات فارسی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 1396، روز سه شنبه مورخ 30 آبان سال 96 اعلام می گردد.