ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 نحوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی

اسامی پذیرفته شدگان نهایی با احتساب 50% نمره آزمون متمرکز و 50% نمره ارزیابی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش علمی (مرحله دوم)، در صورت احراز حدنصاب نمره مرحله دوم آزمون، تایید صلاحیت عمومی و براساس اولویت انتخابی توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد. 

:: نحوه محاسبه امتیاز سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری

 20 امتیاز ارزیابی تخصصی بر اساس سوابق و فعالیت های آموزشی،پژوهشی و فناوری داوطلب مطابق جدول 1 می باشد. داوطلب محترم برای کسب امتیاز از این بخش ، لازم است مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی خود را در این سامانه به صورت دقیق و کامل ثبت نموده تا مورد ارزیابی گروه های آموزشی قرار گیرد.

جدول 1- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی، پژوهشی و فناوری (حداکثر 20 امتیاز )

 

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

1

1-1    مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی ) مرتبط با گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد *

9

 

مطابق آئین نامه ارتقاء

 

 

1-2    گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران/ طرح پژوهشی خاتمه یافته با تایید دانشگاه ها یا مراکز معتبر

1

 

1-3 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

1

 

2

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

1

مطابق آئین نامه ارتقاء

 

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) مرتبط با گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

1.5

مطابق آئین نامه ارتقاء

 

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

1

مطابق آئین نامه ارتقاء

 

5

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل

2.5

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

6

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

1

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

7

مدرک زبان معتبر

2

طبق جدول شماره 3

 

 

جمع

20

 

 

*درصورتی که در یک کد رشته محل، داوطلبی از بند 1-1 جدول فوق امتیازی بیشتر از 9 کسب نماید، سقف 9 امتیاز برای وی منظور شده ولی امتیاز سایر داوطلبان از بند مذکور به همان نسبت معادل سازی خواهد شد.

 

 جدول2- نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه علمی و سنجش علمی طبق نظر کمیته مصاحبه کننده (حداکثر 30 امتیاز )

  

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه

تسلط در تجزیه و تحلیل مطالب علمی و پاسخگویی به سوالات؛ وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی؛ شخصیت، متانت و نحوه تعامل؛ توانایی فن بیان و انتقال مطالب؛ همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه و ...

30

 

 

:: نحوه محاسبه امتیاز زبان انگلیسی 

 داوطلبانی که حداکثر در طی دو سال گذشته در یکی از آزمون های زبان انگلیسی مطابق جدول 3 شرکت نموده و موفق به کسب مدرک شده با نمره مندرج در جدول 3 شده اند ، در صورت ثبت اطلاعات و ارسال مدرک در پرونده الکترونیکی از امتیاز آن در بخش ارزیابی آموزشی برخوردار می شوند.

جدول 3- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

 

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL

(IBT)

TOEFL

(CBT)

TOEFL PAPER (PBT) +TOLIMO

حداکثر امتیاز

100-95

7.5-9

120-113

300-263

680-625

8

90

7

100

250

600

85

6.5

91-90

232

575

7

80

6

80/79

213

550

6

75

5.5

70-69

196

525

5

70

5

60-56

173

500

4

65

4.5

50-49

152

475

3

55

4

40-39

133

450

2

45

3.5

30-29

113

425

1