ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه گیلان از طریق آزمون نیمه متمرکز سال 1397

 

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری سال 1397 می رساند دانشگاه گیلان در نظر دارد در مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1397  از بین پذیرفته شدگان واجد شرایط در مرحله آزمون کتبی متمرکز، از طریق بررسی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجو پذیرش نماید.

داوطلبان می بایست درصورت احراز تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397و پس از مطالعه شرایط و نحوه پذیرش، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

 دانلود فایل آگهی پذیرش