ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 9- تمدید مهلت ثبت نام برای کد رشته محل های مهندسی عمران و مهندسی شیمی
 اطلاعیه شماره 8- اطلاعیه دانشکده منابع طبیعی درخصوص برنامه زمانی مصاحبه از داوطلبانی که در تاریخ تعیین شده اولیه نتوانستند برای ارزیابی سوابق مراجعه نمایند
 اطلاعیه شماره7- اطلاعیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی درخصوص برنامه زمانی مصاحبه از داوطلبانی که امکان حضور در تاریخ اولیه را ندارند
 اطلاعیه شماره 6- اطلاع رسانی تغییر تاریخ مصاحبه به داوطلبان از طریق ایمیل و پیامک
 اطلاعیه شماره 5- اطلاعیه دانشکده مهندسی مکانیک درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه کلیه رشته گرایش های آن دانشکده
 اطلاعیه شماره 4- اطلاعیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه کلیه رشته های آن دانشکده
 اطلاعیه شماره 3- اطلاعیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه رشته زبان و ادبیات فارسی
 اطلاعیه شماره 2- اطلاعیه دانشکده فنی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه رشته های مهندسی شیمی، مهندسی عمران و مهندسی نساجی
 اطلاعیه شماره1- اطلاعیه دانشکده علوم پایه درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه رشته های زیست شناسی، شیمی و فیزیک
 شماره تلفن گروه های آموزشی
 آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه گیلان از طریق آزمون نیمه متمرکز سال 1397