سامانه های کاربردی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی سامانه وضعیت تدریس
 
سامانه پذیرش دوره دکتری سامانه دفتر استعدادهای درخشان
 
با توجه به تنظیماتی که از سوی مرکز فنآوری اطلاعات دانشگاه انجام شده ، امکان دسترسی به برخی از سامانه های فوق از خارج دانشگاه فقط از طریق اتصال VPN دانشگاه امکان پذیر است.