سامانه های کاربردی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی سامانه وضعیت تدریس
این سامانه فعلا از سوی مرکز فنآوری اطلاعات دانشگاه غیر قابل دسترس شده است
 
سامانه پذیرش دوره دکتری سامانه دفتر استعدادهای درخشان
 
با توجه به تنظیماتی که از سوی مرکز فنآوری اطلاعات دانشگاه انجام شده ، امکان دسترسی به برخی از سامانه های فوق از خارج دانشگاه فقط از طریق اتصال VPN دانشگاه امکان پذیر است.