ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 2) اطلاعیه گروه مهندسی نساجی درخصوص تغییر تاریخ مصاحبه

 

بدین وسیله تاریخ جدید برگزاری مصاحبه و بررسی سوابق گروه مهندسی نساجی در آزمون دکتری سال 1396 به شرح زیر اعلام می گردد. 

 

 تاریخ جدید: روزهای دوشنبه 1396/3/29 ساعت 9 الی 12 و 14 الی 16