ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 اطلاعیه شماره 1 ) آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه گیلان

 

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری سال ۹6 می رساند دانشگاه گیلان در نظر دارد در مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹6 از بین پذیرفته شدگان واجد شرایط در مرحله آزمون کتبی متمرکز، از طریق بررسی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشجو پذیرش نماید.

داوطلبان می بایست درصورت احراز تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396و پس از مطالعه شرایط و نحوه پذیرش، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

 

دانلود فایل آگهی پذیرش